อะไรคือปัญหาในโลกไอทีและจะจัดการอย่างไร?

by itropru
204 views
อะไรคือปัญหาในโลกไอทีและจะจัดการอย่างไร?

ปัญหาในโลกไอทีและจะจัดการในยุคดิจิทัลทำให้โลกสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น แต่ยังทำให้คนหางานยากขึ้นเพราะพวกเขาขาดทักษะที่ใช้ในโลกไอทีที่จำเป็น อุตสาหกรรมไอทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานบริษัทซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอีกห้าปีข้างหน้า ตามรายงานของ Accenture 

การศึกษาโดย Mckinsey ชี้ให้เห็นว่า 29% ของวิศวกรซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นในปัจจุบัน เนื่องจากซอฟต์แวร์สามารถเขียนได้โดยไม่ต้องใช้วิศวกร การสำรวจยังเผยด้วยว่า 55% ของผู้บริหารเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอและมีทักษะที่เหมาะสมในการเติมเต็มตำแหน่งงานว่างของบริษัทพวกเขา นี่แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนกับโลกไอที เนื่องจากมีพนักงานที่มีทักษะไม่เพียงพอในสาขานี้อีกต่อไป

การขาดแคลนคนที่มีทักษะในการจัดการปัญหาในโลกไอที

ปัญหาการขาดแคลนทักษะที่ใช้ในโลกไอทีเป็นปัญหาทั่วไปในตลาด บริษัทจำนวนมากเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาต้องการลงทุนในทักษะด้านไอทีของพนักงาน มิฉะนั้นพนักงานเหล่านี้จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้าหากพวกเขาไม่มีความรู้ทางด้านโลกไอที

เป็นผลให้มีการสร้างโซลูชันใหม่และนวัตกรรมเพื่อช่วยให้พนักงานที่ขาดทักษะทางด้านไอที เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Udemy ที่ช่วยให้ผู้คนหลายพันคนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดด้วยตนเอง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Udemy มีหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพัฒนาอาชีพของตนได้โดยการสอนวิธีเขียนโค้ดตั้งแต่ต้นจนจบ

ทักษะที่ใช้ในโลก ไอทียังคงเป็นที่ต้องการสูงเนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราต้องการเทคโนโลยีมากขึ้น ในขณะที่เราก้าวหน้าในยุคดิจิทัล นักเรียนจะเรียนรู้ทักษะด้านไอทีได้ยากขึ้นเรื่อยๆ การขาดทักษะสำหรับโลก ไอทีของนักเรียนเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ปกครองและบริษัท สิ่งนี้นำไปสู่นวัตกรรมใหม่มากมายที่ช่วยสอนทักษะที่สำคัญเหล่านี้ให้กับนักเรียนโดยที่พวกเขาไม่ต้องเสียเวลาและเงินไปกับวิธีการเรียนรู้แบบเดิม ๆ และการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น

แอปพลิเคชัเพื่อการเสริมสร้างทักษะในโลกไอที

มีแอพอีกมากมายที่ให้ประสบการณ์ “เรียนรู้โลกไอที” ตัวอย่างเช่น: แอพเกมเขียนโค้ดที่สอนเด็ก ๆ ถึงการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ เกม Steam ที่สอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ แอปเรียนภาษา เช่น Duolingo ที่ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ แอปเพลงอย่าง Jamendo ทำให้ผู้คนสามารถเรียนรู้วิธีการแต่งเพลงได้ด้วย

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment