มาอัพเดตว่าในปี 2022 AI ทำอะไรบ้าง

by itropru
303 views

มาอัพเดตว่าในปี 2022 AI ทำอะไรบ้าง

“Arteficial Intelligence” หรือปัญญาประดิษฐ์ 2022 AI เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ยังคงเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกคือ ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีการทำงานที่คล้ายกับสมองมนุษย์มากขึ้น และสามารถช่วยมนุษย์แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนได้ ดังนั้นบทความนี้จะมานำเสนอว่าในปี 2022 AI เทคโนโลยีตัวนี้มีบทบาอะไรเพิ่มกากขึ้นบ้าง ไอทีรอบรู้ จะพามาดูกันเลย 

2022 AI เข้าใจมนุษย์มากขึ้น 

สมองของการทำความเข้าใจภาษา (Language Model) AI ต้องอาศัย Machine Learning เพื่อทำความเข้าใจวลี ประโยคหรือข้อความที่มีความสอดคล้องกัน โดยจะนำข้อมูลทางภาษาจำนวนมากมาวิเคราะห์และจัดรูปแบบเพื่อหาความน่าจะเป็นของวลี ประโยคหรือข้อความนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจ สร้างและโต้ตอบกับมนุษย์ 

2022 AI โต้ตอบอย่างเป็นมนุษย์มากขึ้น 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ Natural language processing (NLP) คือวิทยาการแขนงหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีรากฐานจากวิทยาการหลากหลายสาขาด้วยกัน โดยเฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ (Computational Linguistics) 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) คือความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์ของคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ปฏิวัติรูปแบบที่มนุษย์ใช้สื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Siri Alexa เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าใจสิ่งที่มนุษย์พูดและโต้ตอบกลับได้ AI ในปัจจุบัน

2022 AI รับและประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ (Multimodal Learning)

สำหรับ Multimodal Learning เป็นสาขาของ Machine Learning ที่ระบบจะสามารถเรียนรู้จากรูปภาพ ข้อความ เสียงและวิดีโอได้ จะสามารถเรียนรู้จากรูปภาพและข้อความได้ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้สามารถเข้าใจแนวคิดของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น โต้ตอบและแสดงผลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

2022 AI สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ (Creative AI) 

ปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกพัฒนาให้มีศักยภาพในการผลิตงานศิลปะ ดนตรี บทกวี งานแสดงและวิดีโอเกมได้ ตัวอย่างเช่น Starryai, แอปสร้างผลงานศิลปะด้วย AI ที่เพียงแค่ป้อนข้อความ AI ก็จะเปลี่ยนข้อความเป็นผลงานศิลปะได้ 

2022 AI ถูกใช้เป็นตำรวจในโลกไซเบอร์ได้ (AI-Based Cybersecurity)

เพราะโลกของเราทั้งหมดได้ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จึงทำให้เกิดช่องโหว่ที่อาชญากรคอมพิวเตอร์จะทำการแฮ็กได้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงได้เข้ามาช่วยวิเคราะห์ ตรวจจับช่องโหว่และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบของเรา 

ตัวอย่างการนำ 2022 AI มาใช้

1. ช่วยตรวจจับการบุกรุก เช่น การโจมตีระบบ, malware และภัยทางไซเบอร์อื่น ๆ 

2. ช่วยวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบและตรวจหาช่องโหว่

3. ช่วยประยุกต์ใช้กับ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายรูปแบบการโจมตีรูปแบบอื่น ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

4. ช่วยตรวจหาความผิดปกติในระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบ 

สำหรับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (2022 AI ) ยังคงไปได้อีกไกล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการให้ความสนใจของผู้คน ต่อจากนี้คงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำอะไรให้เราได้มากขึ้นไปอีก ที่สำคัญเราก็จะปรับตัวและพัฒนาไปพร้อม ๆ กันด้วย

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment