รู้จักกับฟีเจอร์ OCR ยุคใหม่ที่ต้องมี

by itropru
359 views
ฟีเจอร์ OCR ยุคใหม่

รู้จักกับฟีเจอร์ OCR ยุคใหม่ที่ต้องมี

รู้จักกับฟีเจอร์ OCR ยุคใหม่ที่ต้องมี เพราะงานเอกสารกับธุรกิจถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน ยิ่งธุรกิจของคุณเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่จำนวนเอกสารที่ต้องจัดการก็มีมากขึ้นเท่านั้น หากธุรกิจยังใช้พนักงาน หรือระบบแมนนวลในการกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบ แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทำให้การทำงานล่าช้า และอาจทำให้ข้อมูลมีข้อผิดพลาดได้ ธุรกิจได้นำซอฟต์แวร์ OCR มาใช้ในการจัดการงานดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารสารประเภทต่าง ๆ ได้แบบอัตโนมัติที่จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และลดต้นทุน อีกทั้งมีความแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี ไอทีรอบรู้มารู้จัก OCR ให้มากขึ้นกันเถอะ

OCR หรือ Optical Character Recognition คืออะไร

OCR คือ กระบวนการในการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในรูป หรือไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างข้อความหรือไฟล์เอกสารจากไฟล์สแกนเอกสารทั้งในรูปแบบการพิมพ์ หรือลายมือ เมื่อพูดถึงการดึงข้อมูลจากเอกสารทางธุรกิจ เทคโนโลยี OCR เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ธุรกิจในเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน OCR หรือ Optical character recognition เป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นที่ใช้ในการพูดถึงการรู้จำข้อความจากเอกสาร หรือภาพถ่ายเอกสาร

5 ฟีเจอร์สำคัญของซอฟต์แวร์ OCR มีอะไรบ้าง

  1. การรองรับประเภทเอกสารได้หลากหลาย เอกสารพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องใช้เหมือน ๆ กัน เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ในขณะเดียวกันเอกสารบางประเภทจะเป็นเอกสารเฉพาะของแต่ละธุรกิจเอง เช่น ในธุรกิจประกันจะต้องมีใช้เอกสารการเคลมประกัน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น หรือในธุรกิจการเงิน และธนาคารเองจะมีใช้เอกสารสมุดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ที่ลูกค้าต้องใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร เป็นต้น 

ดังนั้นการมองหาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ OCR ที่รองรับเอกสารที่ธุรกิจต้องการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการซอฟต์แวร์มีโมเดล AI ที่พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารประเภทนั้น ๆ อยู่แล้ว ทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

  1. การจัดประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition ที่มี AI เป็นตัวขับเคลื่อน หรือที่เรียกว่า AI-Powered OCR คือสามารถจัดประเภทของข้อความที่ดึงออกมาจากเอกสารได้แบบอัตโนมัติว่าข้อความนี้เป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันที่ หรือจำนวนเงิน เป็นต้น ที่ไม่ต้องทำเทมเพลตไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างมาก และทำให้การกรอกข้อมูลลงไปในระบบต่าง ๆ ทำได้แบบอัตโนมัติมากขึ้น
  1. การอัปเดตโมเดล AI อยู่เสมอ เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญที่ธุรกิจ หากเป็น AI-Powered OCR หรือซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition รูปแบบใหม่นั้นมั่นใจได้เลยว่าโมเดล AI มีการอัปเดตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้การดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่าง ๆ ทำให้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
  2. การกำหนดขั้นตอนการดึงข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ หรือ Workflow automation ซอฟต์แวร์ OCR เข้ามาใช้งานกับธุรกิจ เพื่อลดภาระการทำงานแบบแมนนวล หรือการที่ต้องใช้คนในการกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบ และเพื่อยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการมองหาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition ที่มีฟีเจอร์ Workflow automation จะตอบโจทย์ธุรกิจในเรื่องนี้ และทำให้การกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบทำได้แบบอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น 

การเชื่อมต่อเข้ากับระบบของธุรกิจได้อย่างสะดวก ปัจจุบันธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เพื่อที่จะใช้ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition อีกต่อไป เพราะในปัจจุบันได้มีรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ OCR ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ On-premise และ On-cloud ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และความต้องการของธุรกิจ

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment