เปิดเทรนด์เทคโนโลยี 2023 ที่มีความสำคัญกับธุรกิจ

by itropru
397 views
เทคโนโลยี 2023

เปิดเทรนด์เทคโนโลยี 2023 ที่มีความสำคัญกับธุรกิจ

รู้จักกับเทรนด์เทคโนโลยี 2023 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในภาคธุรกิจเองที่ต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นบทความนี้จะมานำเสนอให้รู้จักกับเทรนด์เทคโนโลยี 2023 ไอทีรอบรู้ พาไปดู

รู้จักกับเทรนด์เทคโนโลยี 2023 

  1. Data Fabric (โครงข่ายข้อมูล) จะรวมข้อมูลที่อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์ม และแต่ผู้ละใช้งานเข้าด้วยกัน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ในเวลาที่ต้องการ ประโยชน์คือความสามารถที่จะให้คำแนะนำสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้น มีความแตกต่างกันและดียิ่งขึ้น ทำให้ลดขั้นตอนได้การจัดข้อมูลได้ถึง 70%
  2. Cybersecurity Mesh (ตาข่ายความปลอดภัยไซเบอร์) เทรนด์เทคโนโลยี 2023 ทำให้องค์กรมีวิธีการรักษาความปลอดภัยได้อย่างลงตัวไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยตามข้อมูลประจำตัว เพื่อสร้างการปรับขนาดและทำงานร่วมกันได้ โครงสร้างที่มีการเชื่อมต่อกันจะทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดขององค์กรปลอดภัยไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหนก็ตาม เพื่อทำให้วิธีการรักษาความปลอดภัยสามารถขยายไปใช้งานได้กับบริการพื้นฐานทาง IT ของบริษัททั้งหมด
  3. Privacy-Enhancing Computation (เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลความเป็นส่วนตัว) วิธี Privacy-Enhancing Computation ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลใน ecosystem ของธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ในขณะเดียวกันก็ยังปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเอาไว้ รูปแบบหรือวิธีการอาจจะแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงการเข้ารหัส การแยก และการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้โดยที่ไม่ประนีประนอมเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับ
  4. Cloud-Native Platforms (แพลตฟอร์ม Cloud-native) เทรนด์เทคโนโลยี 2023 โดยออกแบบเพื่อรองรับการประมวลผลในรูปแบบคลาวด์ใช้จุดแข็งในเรื่องของความยืดหยุ่น และการขยายขนาดได้ของระบบคลาวด์เพื่อทำให้ธุรกิจ หรือองค์กรสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ลดการต้องพึ่งพากันของระบบ IT ต่าง ๆ ส่งผลให้มีเวลาโฟกัสกับการพัฒนาฟีเจอร์การใช้งานของแอปพลิเคชันได้มากยิ่งขึ้น
  1. Composable Applications (แอปพลิเคชันแบบประกอบแยกส่วน) เทรนด์เทคโนโลยี 2023 ถูกพัฒนาขึ้นมาจากส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เน้นความสามารถทางธุรกิจเป็นหลัก หรือซอฟต์แวร์ที่กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
  2. Decision Intelligence (การตัดสินใจอัจฉริยะ) เทรนด์เทคโนโลยี 2023 จะช่วยยกระดับการตัดสินใจขององค์กร โดยการสร้างโมเดลในการตัดสินใจผ่านรูปแบบการคิดในรูปแบบต่าง ๆ โดยทีมที่ทำงานร่วมกันสามารถจัดการ ประเมิน และพัฒนาการตัดสินใจผ่านทางการเรียนรู้ และฟีดแบค การรวมข้อมูลมาอยู่ในที่เดียวกัน การวิเคราะห์ และระบบ AI ทำให้สามารถสร้างเป็นแพลตฟอร์มการตัดสินใจอันชาญฉลาดที่จะสนับสนุน ขยายความสามารถ และทำให้ตัดสินใจได้แบบอัตโนมัติ
  3. Hyperautomation (เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติ) เทรนด์เทคโนโลยี 2023 เป็นแนวทางที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อที่จะระบุ ตรวจสอบ และทำให้กระบวนการทางธุรกิจและไอทีเป็นไปโดยอัตโนมัติได้มากที่สุด
  4. AI Engineer (ปัญญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรม) เป็นเทรนด์เทคโนโลยี 2023 สาขาวิชาในการจัดการอัพเดทโมเดล AI โดยการใช้ข้อมูลและโมเดลแบบบูรณาการ และแผนการพัฒนาเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจที่ได้จาก AI ได้แบบคงเส้นคงวา รวมถึงแผนการอัพเดทแบบอัตโนมัติ และการกำกับดูแลงานทางด้าน AI ที่แข็งแกร่ง

9.  Distributed Organization (องค์กรแบบกระจายตัว) เป็นเทรนด์เทคโนโลยี 2023 รูปแบบการให้บริการเสมือนจริงในระยะไกลเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะทำให้ customer touchpoint อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และสร้างประสบการณ์เพื่อรองรับสินค้าและบริการนั้น ๆ

10. Total experience (การสร้างประสบการณ์แบบองค์รวม) เทรนด์เทคโนโลยี 2023 ได้แก่ ประสบการณ์ของลูกค้า ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ประสบการณ์ของพนักงาน และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับทั้งลูกค้า และพนักงาน เป้าหมายของการสร้างประสบการณ์แบบองค์รวมคือการเชื่อมต่อ และยกระดับประสบการณ์เหล่านี้เพื่อสร้างเป็นประสบการณ์

11. Autonomic system (ระบบอัตโนมัติขั้นกว่า) ระบบอัตโนมัติเป็นเทรนด์เทคโนโลยี 2023 ระบบที่สามารถบริหารจัดการกายภาพต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง หรือเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้ได้จากสภาพแวดล้อม 12. Generative AI (กำเนิดใหม่ปัญญาประดิษฐ์) เป็นเทรนด์เทคโนโลยี 2023 รูปแบบหนึ่งของ AI ที่เรียนรู้การเป็นตัวแทนดิจิทัลของสิ่งประดิษฐ์จากการใช้ข้อมูลตัวอย่าง และนำไปใช้สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นต้นฉบับและเหมือนจริงที่ยังคงไว้

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment