เทคโนโลยี NLP คืออะไร

by itropru
317 views
เทคโนโลยี NLP

Natural language processing หรือ เทคโนโลยี NLP เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตทั้งในด้าน IT และธุรกิจ ไอทีรอบรู้ จะพามารู้จักมากขึ้นจากบทความนี้ได้เลย

เทคโนโลยี NLP

เทคโนโลยี NLP เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI การทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถที่จะเข้าใจข้อความและคำพูดได้เหมือนกับที่มนุษย์ทำได้ เทคโนโลยี NLP ได้รวมภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational linguistics) หรือโมเดลจำลองแบบ Ruled-base ของภาษามนุษย์ เข้ากับโมเดลทางสถิติ Machine learning และ Deep learning เมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลภาษาที่อยู่ในรูปของข้อความและเสียง สามารถเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมเข้าใจเจตนาและความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียนได้

เทคโนโลยี NLP ขับเคลื่อนให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถแปลข้อความจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ตอบรับคำสั่งที่พูดและสรุปจำนวนข้อความที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ เช่น ระบบ GPS ที่ทำงานด้วยเสียง ผู้ช่วยดิจิทัลต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ที่แปลงจากคำพูดเป็นข้อความ แชทบอทที่ให้บริการลูกค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ดังนั้นเทคโนโลยี NLP ได้มีบทบาทสำคัญกับธุรกิจมากขึ้นในการช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยี NLP มาใช้กับธุรกิจ

เทคโนโลยี NLP เป็นการขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังของความอัจฉริยะของคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้งานได้จริงมีตัวอย่าง ดังนี้

แชทบอท เป็นผู้ช่วยเสมือน เช่น Siri ของ Apple และ Alexa ของ Amazon ใช้การรู้จำเสียงเพื่อจำแพทเทิร์นเสียงในการใช้คำสั่งเสียง และใช้ Natural language generation เพื่อตอบสนองด้วยการกระทำที่เหมาะสม

การตรวจจับสแปม เทคโนโลยี NLP สามารถใช้ในการตรวจจับสแปมได้ 

เครื่องแปลภาษา ตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี NLP ที่เห็นได้ชัดเจนคือ Google translate ที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง

การวิเคราะห์ความรู้สึกในโซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญที่ใช้ในการหาข้อมูลเชิงลึกจากโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ความรู้สึกสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาที่อยู่ในโพสต์ในโซเชียลมีเดีย การตอบสนอง การรีวิว และอื่นๆ เพื่อที่จะดึงทัศนคติ และอารมณ์ที่ตอบสนองต่อสินค้า โปรโมชั่น และการจัดอีเว้นท์ของบริษัท โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการออกแบบสินค้า การออกแบบแคมเปญโฆษณา และอื่นๆได้อีกมากมาย

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อนำเทคโนโลยี NLP มาใช้กับธุรกิจ

เทคโนโลยี NLP เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้าช่วยให้การใช้ชีวิต เพื่อการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำทำให้ธุรกิจสามารถนำประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แชทบอทในการให้บริการตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญและแม่นยำ สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า จนถึงการสรุปข้อความที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้สามารถค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดล้วนแต่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจ อีกทั้งสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

สนับสนุนโดย : LOTTOSOD888

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment