ประโยชน์สำหรับการนำ AI มาใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรม

by itropru
325 views

ประโยชน์สำหรับการนำ AI มาใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรม

AI มาใช้งานในธุรกิจ

สำหรับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ยังคงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคนี้ ไอทีรอบรู้ จะพามาดูกันว่าประโยชน์ของเทคโนโลยี AI จะมีการก้าวล้ำและพัฒนาไปจากเดิมมากขึ้นอย่างไร

ประโยชน์ของการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในธุรกิจ

1. ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรชั้นนำระดับโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยความที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไปไกลขึ้น ปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ดูจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นไปด้วย แนวทางในการปรับใช้ประโยชน์ที่มีเทคโนโลยี AI เข้าช่วยมาใช้งาน หากองค์กรไม่สามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจเลือกเองได้ ปัจจุบันมีบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถให้คำปรึกษา เพื่อที่จะได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างไม่มีผิดพลาด หลังจากมีโซลูชันที่ดีแล้วก็ตั้งค่ามอบหมายให้ AI เข้ามาวิเคราะห์แยกแยะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบเครือข่ายขององค์กร รวมถึงตั้งค่าให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการรับและส่งข้อมูลที่มีความน่าสงสัย เพียงเท่านี้ระบบเครือข่ายก็จะเกิดความปลอดภัย องค์กรก็จะสามารถรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าไว้ได้เช่นเดิม

2. ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

มีการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมของตนเองมากขึ้น เป็นการผสานการทำงานระหว่างคนกับเทคโนโลยี เทคโนโลยี AI มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในเรื่องของการลดอุปสรรคในการทำงาน สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลงได้ทำให้องค์กรได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งในแง่ของเวลา ทรัพยากรและผลลัพธ์ของงาน ที่สำคัญเทคโนโลยี AI จะก้าวหน้ามากขึ้นในระดับที่สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญการประมวลผลได้เร็วจนสามารถประมวลผลออกมาใกล้เคียงกับการคิดของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เช่น การแปลภาษา AI จะสามารถแปลภาษาหรือเขียนบทความต่าง ๆ ออกมาด้วยสำนวนภาษาที่เป็นธรรมชาติมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เมื่อเทคโนโลยี AI มีความสามารถมากขึ้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย

3. ช่วยต่อยอดการทำงานขององค์กร

AI สามารถนำมาต่อยอดกับองค์กรธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล นำมาปรับใช้สำหรับการพัฒนาหรือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ AI จะมีความเก่งกาจและอัจฉริยะมากขึ้น การพัฒนาของ AI ที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อระบบผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรคมนาคม องค์กรธุรกิจและผู้บริโภค คือผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจะเริ่มนำระบบที่เป็น Automation เข้ามาใช้ จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ที่มากความสามารถ ทำให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการมีความซับซ้อนน้อยลง เมื่อการควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายสะดวกขึ้น องค์กรธุรกิจที่ใช้บริการก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมิติมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและระบบการดำเนินงานในองค์กร ท้ายที่สุดก็จะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment