Data Engineer กับความต้องการในโลกการทำงานยุคปัจจุบัน

by itropru
309 views
Data Engineer

Data Engineer กับความต้องการในโลกการทำงานยุคปัจจุบัน

Data Engineer กับความต้องการในโลกการทำงานยุคปัจจุบัน เพราะ Big Data ที่กำลังเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจในโลกการทำงานยุค Data-Driven ทำให้ Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูลเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ธุรกิจต่างก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการรวบรวม และจัดการกับ Big Data ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยให้การทำงานของ Data Scientist และ Data Analyst ง่ายขึ้นแล้ว Data Engineer ยังเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อ Machine Learning และ Deep Learning ในโลกที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกว่า 463 เอ็กซาไบต์ต่อวันภายในปี 2025 อีกด้วย ไอทีรอบรู้มารู้จักให้มากขึ้นกับบทความนี้กันเลย

ลักษณะการทำงานของ Data Engineer (DE) คืออะไร

 1. การพัฒนาฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเทคนิค ETL/ELT
 2. การออกแบบและสร้างการเชื่อมต่อ API (แบทช์และสตรีม) เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และบริการระบบเครือข่าย Downstream
 3. การแปลงข้อมูลเป็นให้อยู่รูปแบบที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งานตามความต้องการ
 4. การมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น Python, SQL, NoSQL
 5. การสร้างระบบข้อมูลและไปป์ไลน์
 6. การเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงกำหนด และเชิงทำนาย
 7. การรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บไว้ใน Data Lake / Data Platform
 8. การค้นหาวิธีพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 9. การระบุโอกาสในการได้รับข้อมูล
 10. การทำงานร่วมกับ Data Scientist และ Data Analyst เพื่อเตรียมการหรือหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Data Engineer ต้องมีความรู้และทักษะด้านใดบ้าง

Data Engineer มีหน้าที่จัดระบบข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอ โดยสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ และเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีทักษะที่จำเป็นดังต่อไปนี้

 1. การมีทักษะในการทำเหมืองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การรวมข้อมูล การพัฒนาระบบส่งข้อมูลขนาดใหญ่
 2. การมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python
 3. การมีความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูล SQL และ NoSQL
 4. การมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และเครื่องมือ เช่น AWS หรือ GCP เป็นต้น
 5. การมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Python, R, SAS และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 6. การมีความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning
 7. การมีทักษะการสื่อสาร ประสานงานและการทำงานเป็นทีมที่ดี

การรายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Data Engineer 

โดยมีผลจากการสำรวจรายได้ Online Salary guide 2022 จาก Adecco ระบุไว้ว่ารายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Data Engineer ของเด็กจบใหม่หรือ Junior Data Engineer เริ่มต้นที่ 30,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 60,000 บาทด้วยกัน และรายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Senior Data Engineer เริ่มต้นที่ 80,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาท โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ 

ดังนั้น Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูล เป็นตัวแปรสำคัญให้กับธุรกิจในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยข้อมูล เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและมีรายได้ตอบแทนที่สูงอีกด้วย

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment