Data Scientist อาชีพที่กำลังมาแรงกับการทำงานในปัจจุบัน

by itropru
357 views
Data Scientist

Data Scientist อาชีพที่กำลังมาแรงกับการทำงานในปัจจุบัน

Data Scientist อาชีพที่กำลังมาแรงกับการทำงานในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันโลกของเราขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) องค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อหา Insight ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจหรือองค์กร ดังนั้น Data scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการและมาแรงในปัจจุบัน ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมก็ต่างเสาะหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกันอย่างต่อเนื่อง และบทความนี้ ไอทีรอบรู้จะมานำเสนอเรื่องราว จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

Data Scientist (นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล) คืออาชีพอะไร

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist มีหน้าที่รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ความรู้ด้าน Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่อง ความรู้ทางสถิติ ความรู้ด้านการคำนวณ รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจ ในการสร้างสมมติฐาน วางโครงสร้างพื้นฐาน จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาโซลูชันและข้อมูลเชิงลึก (Insight) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์หรือเป้าหมายของธุรกิจ รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

การทำงานของ Data Scientist (DS, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล) เป็นอย่างไร

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการนำเสนอวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการตรวจสอบ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง รวมถึงความถูกต้องของข้อมูล

สร้างภาพข้อมูลเชิงลึกทำงานร่วมกับ Machine Learning Engineer, Data Engineer และทีมเทคนิคอื่น ๆ

ทักษะ Data Scientist ต้องมีความรู้ในด้านใดบ้าง

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องมีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ การคำนวณ สถิติ การเขียนโปรแกรม และความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดที่สำคัญยังมีทักษะที่จำเป็นอีกดังต่อไปนี้ 

  1. การมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Python, R, SAS และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  2. การที่มีความคุ้นเคยในการทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง
  3. การมีความสามารถในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นที่ต้องการทางธุรกิจ
  4. การมีความเข้าใจคณิตศาสตร์ สถิติ และความน่าจะเป็น
  5. การที่มีความสามารถในเรื่องของการทำ Data visualization และ Data wrangling
  6. การที่มีความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning
  7. การที่มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี

การหารายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Data Scientist

เมื่อผลสำรวจรายได้ Online Salary guide 2022 จาก Adecco ได้ระบุไว้ว่ารายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Data Scientist ของเด็กจบใหม่หรือ Junior Data Scientist เริ่มต้นที่ 30,000 บาท ไปจนถึง 60,000 บาท ส่วนรายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Senior Data Scientist เริ่มต้นที่ 80,000 บาท ไปจนถึง 150,000 บาท โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างของแต่ละบริษัทด้วย

สรุปได้ว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นสายงานที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจงานด้านข้อมูล และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่ต้องการมากในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วย Big Data ทั้งหมดนี้ยังได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจอีกด้วย

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment