เปิดโลกเสมือนจริงกับ VR เทคโนโลยี

by itropru
184 views
 VR เทคโนโลยี

เปิดโลกเสมือนจริงกับ VR เทคโนโลยี

VR (Virtual reality) คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง ผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั้งกลิ่น ซึ่งอาศัยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใช้งานผ่านอุปกรณ์นำเข้าต่าง ๆ เช่น ถุงมือ เมาส์ แว่นตา เป็นต้น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา ตัวอย่างเช่น การจำลองสถานที่ Google street view  วันนี้ ไอทีรอบรู้ จะพาไปดูกันเลย

VR ได้กลายเป็นการปรากฏทางไกล เมื่อผู้ใช้ไปทุกแห่งทั่วโลกและยังสามารถใช้ระบบ VR ในการทำงานเดี่ยวหรือทำงานร่วมกันในการควบคุมระยะไกลได้ ซึ่งตัวอย่างการใช้การจำลองความเป็นจริงเสมือน หรือ VR นี้ ได้ถูกใช้ในวงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน

ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของ VR เทคโนโลยี

1. ด้านในธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรมได้เริ่มนำ VR tour เข้ามาใช้ในการนำเสนอโรงงาน แทนการไปสถานที่จริงให้กับลูกค้า ตลอดจนสามารถใส่ข้อมูล information ต่าง ๆ ลงในโปรแกรม VR ได้ เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือคนที่สนใจให้เข้าถึงสถานที่ได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

2. ด้านการศึกษา

ในทางการศึกษา ได้นำเทคโนโลยี VR มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยในการจัดเรียนการสอน ให้ผู้เรียนนั้นสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางโครงสร้างที่เข้าใจยากได้แบบเสมือนจริง นอกจากนี้สามารถนำมาสร้างห้องเรียนและบรรยากาศแบบเสมือนจริง หรือนักเรียนยังสามารถไปในสถานที่เสมือนจริงทั่วโลกเลยก็ว่าได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย โดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สาย อย่างอินเทอร์เน็ต และในระบบ Wi-Fi 

3. ด้านสถาปัตยกรรม

VR สามารถนำมาใช้ในด้านการออกแบบบ้านและอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สถาปนิกและลูกค้าสำรวจรูปแบบงานภายในแบบจำลองและสามารถวิเคราะห์แก้ไข และตกลงความต้องการของแบบงานกันแบบเรียวไทม์ เพื่อนำไปสู่การได้งานที่ถูกต้องตามความต้องการข้องลูกค้าและลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้มากเลยทีเดียว

4. ด้านโบราณคดี  

ระบบ VR มีประโยชน์อย่างมากในด้านโบราณคดี โดยจะช่วยในการช่วยสำรวจและวิเคราะห์ซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบ จากนั้นเหล่านักโบราณคดีจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบของสถานที่หรือวัตถุของเดิมนั้นเป็นอย่างไรและอยู่ในช่วงสมัยใด เป็นการผนวกเทคโนโลยีกับการสำรวจที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

5. ด้านการแพทย์

ทางการแพทย์และศัลยแพทย์ ก็สามารถใช้ความเป็นจริงเสมือนในการดูระบบ 3 มิติในร่างกายคนไข้ VR ได้ แม้กระทั้ง ช่วยควบคุมความเจ็บปวดในผู้ใหญ่ โดยเมื่อใช้ VR ร่วมกับยา จะสามารถลดความเจ็บปวดรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการดูแลบาดแผลจากการบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยผู้ที่มีอาการปวดอย่างต่อเนื่องได้

จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน VR นั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานด้านต่าง ๆ ของมนุษย์เรา ในด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment