เหตุใดนวัตกรรมมีความสำคัญในยุคการตลาดออนไลน์

by itropru
176 views
การตลาดออนไลน์

เหตุใดนวัตกรรมมีความสำคัญในยุคการตลาดออนไลน์

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ การมุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกำหนดความสำเร็จของเป้าหมาย เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกหลายทางในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ เพื่อใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยนำเสนอนวัตกรรมทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ในการทำการตลาดออนไลน์ไม่เคยมีคู่แข่งทำมาก่อน วันนี้ ไอทีรอบรู้ จะพามาดู

การตลาดออนไลน์จะทำให้ สินค้าและบริการได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น

  1. การสื่อสารกับลูกค้า สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารกับลูกค้าคือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้า นักการตลาดจำเป็นต้องทำการบ้านเพื่อหารูปแบบการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ และต้องตรงกับเป้าหมายในการนำเสนอ ที่สำคัญทุกการสื่อสารต้องได้รับการประเมิน เพื่อให้นักการตลาดพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
  1. การตลาดออนไลน์เป็นจุดเด่นของการสื่อสารออนไลน์ของสินค้าและบริการ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานจำนวนมาก สามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญคือการทำให้ลูกค้ารู้จักเว็บไซต์ของตน หากลูกค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็จะเป็นประโยชน์ต่อช่องทางการทำธุรกิจนี้
  2. Satisfaction Strategy การทำธุรกิจต้องมีกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากบริการก่อนการขายระหว่างการขายและบริการหลังการขายจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและต้องดีกว่าคู่แข่ง เนื่องจากยุคใหม่ของการแข่งขันข้อมูลจึงรวดเร็วในการรับรู้ องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีหรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดี การสื่อสารต้องใช้เวลามาก องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยเหตุนี้ การทำการตลาดออนไลน์นั้นจึงสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสขายและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ายังคงเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

www.canva.com/ 

ขอบคุณที่มาจาก https://www.entraining.net/article/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/ 

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment