ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต

by itropru
160 views
จุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต

ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต

ในยุคนี้อินเตอร์เน็ตกลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต เมื่อไหร่ที่ขาดอินเตอร์เน็ตไปมนุษย์ยุคนี้คงใช้ชีวิตกันลำบากแน่นอน เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเรานั้นล้วนต้องใช้อินเตอร์เน็ตทั้งนั้น บทความนี้จะพามาทำความรู้จักกับประวัติอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้ ไอทีรอบรู้ จะพาไปดูกันเลย

ประวัติและความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

จุดเริ่มต้นการกำเนิดมาในยุคสงครามเย็นของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในปี ค.ศ.1960 ซึ่งกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่า ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสั่งการต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอดเวลา หากมีการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองใดเมืองหนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจถูกทำลายแต่ส่วนที่เหลือทำงานได้

ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ได้มีการนำ Transmission Control Protocol มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเป็นครั้งแรก จนกระทั่งได้กลายเป็นมาตรฐานในการติดต่อในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาจนถึงปัจจุบัน

ในที่สุดปี ค.ศ. 1986 มีการกำหนดชื่อโดเมน เพื่อสร้างฐานข้อมูลในแต่ละเครือข่ายและใช้ ISP (Internet Service Provider) ในการจัดทำฐานข้อมูลของตนเอง

แน่นอนว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ทั่วโลกล้วนแต่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงกว่าเดิม

ประวัติและความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

เราเริ่มมีการติดต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530ใช้บริการจดหมายเล็กทรอนิกส์แบบแลกเปลี่ยนถุงเมล์เป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ จนกระทั่งปัจจุบันได้มีผู้รู้จักและใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น มีอัตราการเติบโตมากกว่า 100 % สมาชิกของอินเทอร์เน็ตไปสู่ประชาชนทั่วไป

และปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วโลกที่เชื่อมเข้าเป็น อินเทอร์เน็ตราว 45,000 กว่าเครือข่าย จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือมีจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกวันนี้ทั่วโลกมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4.5 พันล้านคน ซึ่งมีผู้เล่นใหม่เพิ่มขึ้น 298 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในยุคแห่งสังคมข่าวสารและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยิ่งทวีความสำคัญมาก ขึ้นเป็นลำดับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้โดยง่าย มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงไปทั่วโลก ผู้ใช้ในซีกโลกหนึ่งสามารถติดต่อกับผู้ใช้ในซีกโลกหนึ่ง ได้อย่างรวดเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันในชื่อของอินเทอร์เน็ต จัดว่าเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในยุคของสังคมข่าวสารปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีขอบข่ายครอบคลุมพื้นที่แทบทุกมุมโลกสมาชิกในอินเทอร์เน็ตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่จุดใด ๆ เพื่อส่งข่าวสารและข้อมูลระหว่างกันได้บริการข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีหลากรูปแบบและมีผู้นิยมใช้เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

การพัฒนาการของอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาทั้งอุปกรณ์ และความเร็วในการเข้าถึงที่สูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้อย่างหลากหลาย และแนวโน้มปริมาณผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment