ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร

by itropru
216 views
ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร

ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กรที่บริษัทกำลังใช้งานอยู่นั้นซับซ้อนมาก และเข้าใจยาก เมื่อคุณเป็นมือใหม่และไม่ได้รู้จักข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรมาก่อน ควรจะทำความเข้าใจกับซอฟต์แวร์เหล่านี้ ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กรมีส่วนช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สร้างภาพรวมขององค์กรและกำหนดว่าส่วนใดขององค์กรที่ต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือกระบวนการใดควรได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ และขั้นตอนใดที่สามารถข้ามและดำเนินต่อไปได้ วันนี้ ไอทีรอบรู้ จะพามาดู

สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) คือ แผนผังภาพ (Scenario) ที่ถูกวาดขึ้นจากวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือผู้บริหาร ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเพื่อใช้ในการมองภาพใหญ่ (Big picture) สำหรับช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ การสื่อสารในองค์กร หรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถถูกวาดออกมาด้วยสภาวะแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลให้องค์ประกอบขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป และมีความจำเป็นที่จะต้องวางโครงสร้างของ EA เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ ปัจจุบัน EA กำลังเป็นที่ตื่นตัวและถูกนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ

ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กรช่วยให้ได้แนวคิดจากส่วนต่าง ๆ ของบริษัท และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการความสนใจจากคุณอย่างแท้จริง เราไม่สามารถบังคับให้พนักงานของเราเรียนรู้ทักษะด้านสถาปัตยกรรมองค์กร แต่เราสามารถช่วยพวกเขามีกระบวนการเรียนรู้ได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจแนวคิดทั้งหมดอย่างถ่องแท้ แต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้ดีและมีแนวคิดว่าจะนำไปใช้ในงานได้ในอนาคต 

ประโยชน์ของสถาปัตยกรรมองค์กร

สถาปัตยกรรมองค์กรให้การสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ในระหว่างการควบรวมการซื้อกิจการหรือระหว่าง การเปลี่ยนแปลงองค์กรทั่วไป

สถาปัตยกรรมองค์กรช่วยบังคับใช้ระเบียบวินัยและมาตรฐานของกระบวนการทางธุรกิจและเปิดใช้งานการรวมกระบวนการการใช้ซ้ำและการรวม

สถาปัตยกรรมองค์กรช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ สถาปัตยกรรมองค์กรมีส่วนช่วยในการกำหนดขอบเขตโครงการที่มีประสิทธิภาพและกำหนดผลการจัดส่งโครงการที่สมบูรณ์และสอดคล้องกันมากขึ้น

สถาปัตยกรรมองค์กรมีส่วนช่วยในการออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุดและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ

สถาปัตยกรรมขององค์กรมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจจากระบบ ความล้มเหลวและการละเมิดความปลอดภัย สถาปัตยกรรมองค์กรช่วยลดความเสี่ยงในการส่งมอบโครงการ

ซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมองค์กร คืออะไร?

ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนธุรกิจ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานเฉพาะได้อย่างง่ายดาย ภารกิจของซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร คือ การช่วยให้พนักงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์องค์กรและช่วยให้พวกเขาสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทของตนเอง ซึ่งรวมถึงความจำเป็นต้องสร้างการหาวิธีการแก้ไขที่ซับซ้อนซึ่งจะตอบสนองความต้องการ ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กรจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยการจัดหา solution ที่ง่ายพอสำหรับการใช้งานแต่ยังสามารถใช้สำหรับโครงการที่ซับซ้อนกว่าได้ คุณลักษณะนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบแอปพลิเคชันใหม่และการออกแบบระบบที่สามารถรองรับข้อมูลหรือข้อมูลจำนวนมากได้ และซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กรช่วยให้ผู้ใช้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการได้อย่างรวดเร็ว

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment