ทักษะงานไอทีที่เป็นที่ต้องการ

by itropru
320 views
ทักษะงานไอที

ทักษะงานไอทีที่เป็นที่ต้องการ

ทักษะงานไอทีที่เป็นที่ต้องการมาก เนื่องจากโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลเข้ามาเกือบเต็มตัวขึ้นทุกที ยังเข้ามาเปลี่ยนบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการคนทำงานงานไอทีก็มีมากขึ้นไปด้วย ทักษะงานไอทีจึงสำคัญต่อองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ไอทีรอบรู้ จะพาไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

ทักษะงานไอทีที่ได้รับความนิยม

1. ด้าน Web development

เป็นทักษะงานไอทีที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บ Web Developer หรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ ตำแหน่งนี้นับเป็นตำแหน่งทีมีความสำคัญต่อองค์กรสมัยใหม่มาก เพราะการมีเว็บไซต์จะช่วยต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ ได้มากมายนั่นเอง

2. ด้าน Database administration

ทักษะการบริหารฐานข้อมูลเป็นบทบาทที่เหนื่อยและหนัก ยิ่งบริษัทที่ต้องจัดการกับ Big Data ยิ่งต้องการตัวคนที่มีทักษะด้านงาน Database ซึ่งไม่ใช่แค่สามารถจัดเก็บข้อมูลมหาศาล แต่ต้องเข้าใจว่าฐานข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บอย่างไรด้วย

3. ด้าน Business intelligence/Analytics

ทักษะงานไอมีนี้บริษัทต้องการผู้ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในเชิงลึก สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ทักษะนี้จึงเป็นที่ต้องการขึ้นมาด้วยเช่นกัน

4. ด้าน Mobile applications and device management

ทักษะนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน  ให้ทันต่อความต้องการของตลาด ที่สำคัญหลายองค์กรเลือกที่จะส่งพนักงานที่มีอยู่ไปเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการตามความต้องการได้อย่างทันท่วงที เพราะ Mobile apps นั่นผู้ที่มีสมาร์ทโฟนทุกคนต้องใช้และมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

5. ด้าน Networking

ทักษะงานไอทีนี้เป็นที่ต้องการมาก เพราะการทำงานด้านนี้ต้องเป็นผู้ดูแล ผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ไปจนถึงงานด้านความปลอดของเครือข่าย

6. ด้าน Big data

ทักษะและค่าตอบแทนสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญสูงตามความสามารถ เพราะ Big Data คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ สำหรับตำแหน่งนี้จะต้องมีความรู้เรื่องธุรกิจควบคู่ไปด้วย

7. ด้าน Programming/Application development

ทักษะโปรแกรมเมอร์งานไอทีนี้ก็มีส่วนสำคัญมากเช่นกัน เนื่องจากจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า สามารถจัดการความต้องการที่ซับซ้อนของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

8. ด้าน Project management

ทักษะนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นมาก เพราะ Project Manager ที่ดีต้องมีทั้งความเฉียบแหลมทางธุรกิจ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่กัน ที่สำคัญสามารถดูแลโครงการขนาดใหญ่ได้ ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้นำในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ ใครมีคุณสมบัติเหล่านี้รับรองดับเบิลปังไปเลย

9. ด้าน Help desk/Technical support

ตราบใดที่ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์และและแอปพลิเคชัน ทักษะนี้ยังมีความต้องการเป็นช่วยเหลือด้านงานไอทีนั่งเอง

10. ด้าน Security/Compliance governance

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากมายลงทุนมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัย เพราะองค์กรต้องการคนที่มีความชำนาญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันภัยคุกคาม อุดช่องโหว่ เป็นต้น ดังนั้นทักษะด้านงานความปลอดภัยของธุรกิจจึงเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment