องค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมบนโลกออนไลน์คืออะไร?

by itropru
178 views
นวัตกรรมบนโลกออนไลน์

องค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมบนโลกออนไลน์คืออะไร?

นวัตกรรมบนโลกออนไลน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นในเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยนวัตกรรมต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้ชีวิตสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข่าวสาร ไอทีรอบรู้ จะพาไปทำความรู้จักกับความหมาย และนวัตกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

โลกออนไลน์ คืออะไร? 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ใช้ทุกคนอยู่เรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เข้ามาเร่งให้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสู่ดิจิทัลนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน ผู้คนนั้นมีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งความเร็ว ความสะดวกและความปลอดภัยนั้นกลายมาเป็นปัจจัยหลักที่หลาย ๆ คนนั้นต้องการ ทำให้ในปัจจุบันนี้ มีหลากหลาย Startup ได้คิดค้นนวัตกรรมการบริการที่จะเข้ามาตอบรับความต้องการทั้ง 3 อย่างที่ผู้บริโภคนั้นต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้านการทำงาน ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษา

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โลกออนไลน์ หมายถึง โลกที่ผู้คนเชื่อมต่อกัน ทำความรู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของบริการผ่านเว็บไซต์เชื่อมโยงบุคคลสู่บุคคลเข้าด้วยกัน เว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้ผู้คนได้รู้จักกัน มีพื้นที่ให้บริการของเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้คุ้นเคย มันได้กลายเป็นชุมชนที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันตัวตนและความสนใจทั้งหมดของพวกเขา เชื่อมต่อกับผู้คนในเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากจามสามารถติดต่อกับเพื่อน ๆ ยังสามารถติดต่อกับเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย

องค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมบนโลกออนไลน์มีอะไรบ้าง?

1. ความใหม่ สิ่งที่จะเป็นที่ยอมรับ จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ ได้รับการพัฒนา ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ สามารถปรับปรุงจากเดิมหรือพัฒนาใหม่ได้เลย

2. Knowledge and Creativity Idea หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นนวัตกรรมต้องมาจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาใหม่ ไม่ได้เกิดจากการลอกเลียนแบบ ลอกเลียน ฯลฯ

3. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (EconomicBenefits) และสังคม (Social) คือ การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือสร้างความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรมจะต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ นั้น ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นสามารถวัดได้โดยตรงในรูปของเงิน และในสังคมก็สร้างคุณค่า ที่ไม่สามารถวัดเป็นเงินได้

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของ “นวัตกรรม” บนโลกออนไลน์ คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 

ขอบคุณที่มา https://www.gotoknow.org/posts/492092

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment