ระบบบูรณาการ

by itropru
299 views

ทำความรู้จักกับระบบบูรณาการรากฐานสำคัญสู่อนาคต

ระบบบูรณาการ ใครหลายคนอาจคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมคือระบบการจัดการบูรณาการที่ความล้ำสมัยและจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีล้ำหน้าไว้ก่อนถึงจะดีที่สุด ก้าวหน้าและมั่นคงที่สุดในสมัยนี้ ใช่แล้วคุณไม่ได้เข้าใจผิดไปหรอกแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าการครอบครองคือการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ Automation, AI หรือแม้แต่ IoT ก็ต้องอาศัยตัวประสานซึ่งนั่นทำให้ System Integration (SI) หรือบริการวางระบบอัตโนมัติมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน

เราทุกคนน่าจะรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์หรืออย่างน้อยคงคุ้นหูคุ้นตาเกี่ยวกับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์กันมาบ้าง ว่ามีการใช้งานสิ่งนี้ในโรงงานหลากหลายขนาดไหน แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคุมระดับความเสถียรให้คงที่ไม่น้อยไม่มากจนเกินไป และนั่นคือการจัดการระบบองค์รวมแบบบูรณาการ หรือ System Integration

System Integration จึงทำหน้าที่เป็นตัวประเมินและแก้ไขเทคโนโลยีบางส่วนในโรงงานเพื่อเชื่อมต่อระบบให้เข้ากับเทคโนโลยีเดิมหรือดำเนินการเพื่อติดตั้งร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ให้โรงงานสามารถทำงานเพิ่มประสิทธิภาพได้ หรือเพิ่มระบบใหม่ในการทำงานเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า หากเปรียบเทียบก็คงคล้ายกับการตรวจสุขภาพร่างกายแต่ในที่นี้คือการตรวจสุขภาพของอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติทั้งหลาย

รระบบองค์รวมแบบบูรณาการจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับโรงงานที่มีการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบ Automation ซึ่งใช้ทรัพยากรบุคคลน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มและความละเอียดมากขึ้น ยิ่งเป็นงานที่ต้องการความละเอียด เครื่องจักรเยอะ ใช้คนควบคุมน้อย วางโครงสร้างการผลิตเชิงวิศวกรรมทั้ง Hardware และ Software เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  วันนี้ ไอทีรอบรู้ จะพามาดู

แล้วระบบบูรณาการนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

แท้จริงแล้วการจัดทำ system integration ค่อนข้างมีความสำคัญมากในทุกอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม วิธีการประมวลผลจะแตกต่างกันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ในกรณีของโรงงานอาหาร อาจจะมีการติดตั้งระบบโรงงานสำหรับอาหารโดยเฉพาะ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ระบบสายพานลำเลียงและการบรรจุ หรือหากเป็นประเภทโรงงานประกอบชิ้นส่วนก็ให้ดำเนินการกับระบบประกอบโดยเฉพาะ

System integration จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีฟังก์ชันหลากหลาย ความต้องการความรัดกุมและประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนการจัดการทรัพยากรโรงงานในระดับหนึ่งเพราะการจัดทำระบบบูรณาการจะสามารถเป็นประโยชน์ได้ 3 วิธีหลักนั่นคือ

1) ประสิทธิภาพการผลิต วางแผนให้โรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์

2) ต้นทุนการผลิต เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ใช้ระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องการมนุษย์ เครื่องบางเครื่องมีราคาแพง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินการผลิตล่วงหน้าก่อนที่จะปรับใช้ระบบ จึงเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าสำหรับโรงงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป

3) เวลา การนำระบบคุณภาพไปใช้ช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตในโรงงานได้อย่างคล่องตัว คล่องตัว และยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้เวิร์กโฟลว์รวดเร็ว

ซึ่งการวางระบบบูรณาการโดยอ้างอิงจากการทำงานของเครื่องจักรที่มีอยู่จะมีความมั่นคงแน่นอนสูงกว่า มีการคาดการณ์เพิ่มมากขึ้นในอนาคตว่ายิ่งโรงงานใหญ่สเป็คสูงมากเท่าไหร่ยิ่งต้องพึ่งพา System Integration มากขึ้นเท่านั้น

ความท้าทายของการนำระบบบูรณาการหรือ System Integration มาใช้ในไทย

Economic Intelligence Center (EIC) ได้คาดการณ์ถึงสถานะการดำเนินธุรกิจ System Integration สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยว่ายังมีความท้าทายที่สำคัญ 3 ประการหลัก ๆ ได้แก่ 

1) สัดส่วนรายได้ของ SI ในไทยมีการพึ่งพารายได้จากงานโครงการ (project based) โดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ของรายได้ทั้งหมดต่อปี ซึ่งถือเป็นรายได้ที่มีความไม่แน่นอนสูง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการระบบบูรณาการคิดเป็นสัดส่วนเพียง 20% เท่านั้น

2) อำนาจต่อรองกับเจ้าของเทคโนโลยีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากผู้ให้บริการ SI ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและเจ้าของเทคโนโลยี โดยหลักการแล้วผู้ให้บริการ SI ของไทยมีขนาดเล็กกว่าผู้ให้บริการระดับโลกรายอื่นและมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการตอบรับการร้องขอทำงานร่วมกับเจ้าของเทคโนโลยีหรือระบบเมื่อมีการร้องขอเพื่อทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

3) ยังมีการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน Data science และ AI ซึ่งผลการสำรวจรายงานว่ามีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้น้อยกว่าความต้องการของตลาดเป็นอยากมาก จึงส่งผลให้ Data scientist หรือ นักพัฒนา AI เป็นสายงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าสาขาอาชีพอื่น ๆ

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment