ระบบสายดินไอที

by itropru
308 views
ระบบสายดินไอที

ทำความรู้จักกับระบบสายดินไอทีเพื่อความปลอดภัยของคุณ

ในบทความนี้ ไอทีรอบรู้ จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบสายดินไอที เราจะทบทวนแนวคิดและข้อมูลที่ส่งไปก่อนหน้านี้ว่าระบบสายดินคืออะไร จากนั้นเราจะพูดถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดบางประการของการใช้ระบบสายดินในอุตสาหกรรมและในประเทศและเครื่องใช้ในบ้านและการอธิบายอย่างละเอียดว่า ระบบสายดินไอทีคืออะไร และแตกต่างจากระบบสายดินไอทีประเภทอื่น ๆ อย่างไร ในสองส่วนสุดท้ายของบทความ เราจะพูดถึงคุณสมบัติหลักและข้อดีของระบบ IT Earthing system

การต่อสายดินไฟฟ้าเรียกว่ากระบวนการถ่ายโอนกระแสไฟตรงไปยังพื้นดินโดยตรง การถ่ายโอนนี้ทำได้โดยใช้ลวดความต้านทานต่ำ อันที่จริงเป็นการจัดเตรียมโดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อกับวิธีการต่อสายดิน แม้ว่าบางครั้งการต่อสายดินจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แต่โดยปกติแล้วจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของสายโทรเลข การต่อสายดินจะใช้เป็นตัวนำเพื่อประหยัดต้นทุนของสายส่งกลับในวงจรยาว

หากมีข้อบกพร่องในการติดตั้งระบบไฟฟ้า และการติดตั้งนี้ไม่มีระบบสายดิน บุคคลอาจได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าช็อตเมื่อสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะที่มีชีวิต เนื่องจากไฟฟ้าใช้ตัวอุปกรณ์เป็นเส้นทางสู่พื้นดิน งานต่อสายดินคือการจัดเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับกระแสไฟลัดที่ไหลลงสู่พื้นดิน โดยส่วนใหญ่แล้วเหล็กชุบสังกะสีจะใช้สำหรับต่อสายดิน การต่อสายดินทำหน้าที่เป็นเส้นทางง่าย ๆ สู่กระแสไฟรั่ว โลกที่มีศักย์เป็นศูนย์จะใช้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรของอุปกรณ์ ดังนั้นการต่อสายดินจึงช่วยปกป้องระบบและอุปกรณ์จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

การต่อสายดินสำหรับงานระบบหรือ IT Earthing System

อุตสาหกรรมในทุกวันนี้การติดตั้งทางเทคนิคมีความซับซ้อนจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่สายการผลิตที่พัฒนาอย่างสูงไปจนถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มีอุปกรณ์จำนวนมากขึ้นที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของการติดตั้งจึงขึ้นอยู่กับการเลือกระบบจ่ายไฟที่เหมาะสม

เมื่อคุณเลือกแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม คุณต้องคำนึงถึงบุคลากรและการป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนของการติดตั้ง ระบบมีอยู่สามประเภท ได้แก่ ระบบ TN ระบบ TT และระบบ IT ที่เป็นหัวข้อของเราในบทความนี้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าระบบ IT Earthing คืออะไร เราจะเปรียบเทียบกับระบบสายดินอีกสองประเภทที่เรากล่าวถึง

ในระบบ TN จุดจ่ายของหม้อแปลงไฟฟ้าเชื่อมต่อกับโลกผ่านอิมพีแดนซ์ต่ำ และส่วนนำไฟฟ้าที่เปิดเผยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับสายดินป้องกัน (PE) ของระบบ ในระบบ TT จุดจ่ายของหม้อแปลงไฟฟ้ายังเชื่อมต่อกับโลกผ่านอิมพีแดนซ์ต่ำ แต่ส่วนนำไฟฟ้าที่เปิดเผยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต่อลงดินอย่างอิสระจากการต่อลงดินของระบบ

อย่างไรก็ตาม ในระบบไอที ชิ้นส่วนที่ทำงานอยู่ทั้งหมดถูกหุ้มฉนวนจากดินหรือเชื่อมต่อกับกราวด์ด้วยอิมพีแดนซ์สูง ความต้านทานสูงสามารถนำมาใช้ด้วยเหตุผลทางมาตรวิทยา โดยที่ความปลอดภัยทางไฟฟ้าจะไม่ได้รับอันตราย การต่อสายดินของชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่สัมผัสได้ของการติดตั้งระบบไฟฟ้าจะดำเนินการทีละส่วนหรือรวมกัน

นี่คือระบบที่ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับกราวด์ แต่มีส่วนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่เปิดโล่งของการติดตั้งที่ต่อลงดิน บางครั้งมีการเชื่อมต่ออิมพีแดนซ์สูงกับโลกเพื่อลดความซับซ้อนของรูปแบบการป้องกันที่จำเป็นในการตรวจจับความผิดพลาดของโลกครั้งแรก

ข้อดีที่ควรพิจาณาสำหรับการติดตั้งระบบ IT Earthing

1) ระบุตำแหน่งผิดพลาดระหว่างการทำงาน ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของฉนวน สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของความผิดปกติได้ในขณะที่ทำการติดตั้ง

2) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้อยลง การทดสอบตามระยะไม่จำเป็นต้องปิดระบบอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบ RCD และการวัด RISO อีกต่อไป

3) ไม่มีการปิดเครื่อง ในกรณีที่ฉนวนเกิดความผิดพลาดในครั้งแรก การติดตั้งอาจยังทำงานต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

4) เพิ่มการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบฉนวนอย่างต่อเนื่องที่จำเป็นช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไหม้และอาจส่งผลให้เบี้ยประกันลดลง

5) เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรของคุณ เนื่องจากหลังการติดตั้งระบบแล้วจะกระแสไฟผิดพลาดต่ำ จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment