สายงานไอทีกับค่าตอบสูงอาชีพสุดปัง

by itropru
236 views
สายงานไอที

สายงานไอทีกับค่าตอบสูงอาชีพสุดปัง

  สายงานไอที เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น สร้าง Network หรือการจัดการฮาร์ดแวร์ เป็นต้น ใครที่ต้องการกำลังตัดสินใจว่าสายงานนี้ในอนาคตจะปังขนาดไหน บทความนี้ ไอทีรอบรู้ จะมาแนะนำประเภท ตัวอย่างงาน และค่าตอบแทนสุดปัง จะเป็นอย่างไร ไปอ่านกันเลยค่ะ

อาชีพสุดปังกับสายงานไอที

อาชีพกลุ่มสายงานไอทีจะถูกแบ่งตามลักษณะการทำงานออกเป็น 7 ประเภท มีดังนี้

1. Website

สายงานอาชีพไอทีด้านนี้ต้องมีทักษะที่เข้าใจการทำงานของ Web Browser หน้าที่บริหารจัดการดูแลเนื้อหารวมทั้งเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กรมากที่สุด ตัวอย่างงานหลัก ๆ เช่น Digital Marketing Manager, SEO Specialist, Web Master, Content Manager, Online Marketing Manager เป็นต้น สำหรับค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 16,000 บาท สูงสุดที่ 140,000 บาท พร้อมทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

2. SAP & ERP

สายงานอาชีพไอทีด้านนี้เป็นสายงานเฉพาะทางขององค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา วางแผน จัดการประสิทธิภาพของระบบ ตัวอย่างงานหลัก ๆ เช่น SAP Analyst, SAP Consultant, ERP Consultant สำหรับค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 27,000 บาท สูงสุดได้ถึง 250,000 บาท กับประสบการณ์ตรงและมีทักษะความเชี่ยวชาญ

3. Database Management

สายงานอาชีพไอทีด้านนี้เป็นสายงานที่สำคัญในองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การวางแผนธุรกิจได้ เป็นสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างงานหลัก ๆ เช่น Database Administrator, Oracle DBA / Specialist, Data Scientist เป็นต้น สำหรับค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 20,000 บาท สูงสุดถึง 150,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะส่วนบุคคล ความต้องการของแต่ละองค์กรด้วย

4. IT Management

สายงานอาชีพไอทีด้านนี้เป็นตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ทางด้านเทคนิค ร่วมกับธุรกิจ มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ตัวอย่างงานหลัก ๆ เช่น  Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director, IT Auditor, Project Lead, IT Manager เป็นต้น สำหรับค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 22,000 บาท สูงสุดถึง 400,000 บาท บวกกับความเชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้านและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

5. Programmer & Developer

สายงานอาชีพไอทีด้านนี้เป็นสายงานของคนเรียนด้านไอทีโดยตรง ต้องมีทักษะการเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android เพื่อใช้ในการทำงานต่าง ๆ ตัวอย่างงานหลัก ๆ เช่น  Programmer, Software Developer, Cobol Programmer, Java Programmer, Android Developer, Mobile Developer เป็นต้น สำหรับค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 18,000 บาท สูงถึง 130,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทักษะของแต่ล่ะบุคคล 

6. Network & System


สายงานอาชีพไอทีด้านนี้เป็นหัวใจหลักของไอทีที่ทุกองค์ต้องมี เป็นงานด้านการวางแผนเครือข่ายพื้นฐาน (Network) รวมไปถึงการจัดการระบบของหน่วยงาน ตัวอย่างงานหลัก ๆ เช่น Hardware Engineer, Solution Architect, Program Analyst, Network Engineer, Network Administrator, System Administrator, Business System Analyst, Software Engineer, Software Tester, Software QA เป็นต้น สำหรับค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 15,000 – 20,000 บาท สูงถึง 200,000 บาท ต้องขึ้นอยู่กับทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน

7. IT Support


สายงานอาชีพไอทีด้านนี้ที่ทุกองค์กรขาดไม่ได้ เพราะเป็นสายงานที่ต้องดูแลระบบการทำงานทั้ง Software Hardware บำรุงรักษาระบบ Network เข้าระบบเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา ตัวอย่างงานหลัก ๆ เช่น IT Service Support, IT Helpdesk Management, IT Support, Technical Specialist, Customer Support, Service Desk Technician, Maintenance System Officer เป็นต้น สำหรับค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 16,000 บาท ถึง 48,000 บาท

สนับสนุนโดย : LOTTOSOD888

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment