อีกสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ Neural Network

by itropru
282 views
Neural Network

อีกสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ Neural Network

ระบบเครือข่ายนิวรอน (Neural Network) เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้ เพราะว่าได้ถูกออกแบบมาเหมือนสมองมนุษย์ Neural Networks จะเรียนรู้แบบแพทเทิร์น (pattern) และความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ กำลังได้รับความนิยม โมเดลนี้ช่วยให้การคำนวณที่ซับซ้อนมากสามารถทำได้ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักธุรกิจที่ต้องการใช้ในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ  วันนี้ ไอทีรอบรู้ จะพามาดู

ความสามารถของ Neural Networks

  1. ความสามารถในการดึงข้อมูลสารสนเทศ 
  2. ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้สารสนเทศใหม่อย่างรวดเร็ว
  3. ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ และแนวโน้มต่างๆ จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้
  4. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมาก แม้ว่าจะไม่มีสารสนเทศที่ช่วยในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน

ตัวอย่างการใช้งาน ปัจจุบันการนำ Neural Networks มาใช้ในหลายสาขา

Neural Network เป็นปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี Neural Network มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น การใช้งานทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์ธุรกิจ เพื่อช่วยในการจำแนกแพทเทิร์นต่างๆ การวิเคราะห์และพยากรณ์การควบคุมและการเสนอผลที่ดีที่สุด ยังมีการนำเอา Neural Networks มาใช้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดในกระเป๋าผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบิน บริษัทธุรกิจหลายแห่งได้นำมาใช้ในองค์กรจำนวนมาก เช่น General Motors, Blockbuster, และ Kraft ได้ใช้ซอฟต์แวร์ Neural Networks เพื่อช่วยในการหารูปแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ แนวโน้มการขายให้ดีขึ้น โดยใช้พฤติกรรมในอดีตของลูกค้า และการซื้อขายจริงในปัจจุบัน ประกอบกันเพื่อทำนายถึงรูปแบบการซื้อในอนาคต และระบบแบ๊บแน็ต (Papnet) เป็นระบบที่ใช้ในการแยกความแตกต่าง เช่น แยกความแตกต่างของเซลล์มนุษย์

แผนกจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยรัฐนิวเม็กซิโกได้พัฒนา Genetic Algorithm ในการวาดรูปผู้ต้องสงสัยจากการให้ปากคำของพยาน อย่างไรก็ตามพยานมักจะจำรายละเอียดของใบหน้าได้ไม่แม่นยำนัก แต่จะจำได้ในภาพรวมทั้งหมดมากกว่า ดังนั้นระบบนี้จึงจะแสดงใบหน้าได้ 20 แบบ และพยานก็ให้ความเห็นว่า เหมือนมากหรือน้อยเพียงไร จากนั้น Genetic Algorithm จะนำข้อมูลจากพยานดังกล่าวมาปรับปรุงใบหน้าใหม่จนกระทั่งได้รูปหน้าที่ใกล้เคียงมากที่สุด

บริษัท US WEST ได้ใช้ Genetic Algorithm ในการคิดรูปแบบการวางสายเคเบิ้ลใยแก้วในเครือข่ายซึ่งมีจุดติดต่อถึง 100,000 จุด GA สามารถออกแบบได้เป็นล้านแบบและเลือกรูปแบบที่จะใช้สายเคเบิ้ล ให้น้อยที่สุด บริษัท US WEST จะต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือนหากใช้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบดังกล่าว แต่การใช้ GA ทำให้บริษัทใช้เวลาเพียง 2 วัน ทำให้ประหยัดได้ถึง 1-10 ล้านเหรียญสหรัฐต่อครั้งที่ใช้งาน

ระบบเครือข่ายนิวรอน (Neural Network) จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไป

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment