ไขข้อสงสัยการทำงานของเครื่องจับเท็จ

by itropru
273 views
เครื่องจับเท็จ

ไขข้อสงสัยการทำงานของเครื่องจับเท็จ

เครื่องจับเท็จ หรือ โพลีกราฟ ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีการประดิษฐ์เครื่องจักรตรวจจับการโกหกเครื่องแรกขึ้น หรือที่เรียกว่า เครื่องจับเท็จ โดยเครื่องจับเท็จที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ “เครื่องจับเท็จแอนะล็อก” ซึ่งจะมีเข็มบรรจุหมึก 3-4 เข็ม ขีดเส้นลงบนกระดาษแผ่นยาวที่ขยับไปมา มีการติดอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณไว้ที่นิ้วมือ แขนและลำตัวของผู้ต้องสงสัย จากนั้นเครื่องจะวัดอัตราการหายใจ ชีพจร ความดันโลหิตและเหงื่อเพื่อตรวจจับการโกหก วันนี้ ไอทีรอบรู้ จะพาไปดูกันเลย

เครื่องจับเท็จคืออะไร 

เครื่องจับเท็จ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้การบันทึกสัญญาณที่ส่งจากตัวรับสัญญาณหรือเซนเซอร์จากหลายจุด ไปยังกราฟคอมพิวเตอร์ ซึ่งเซนเซอร์จะบันทึกการหายใจ การเต้นของชีพจร ความดันโลหิต และการขยายตัวของปอด เป้าหมายของเครื่องจับเท็จคือเพื่อดูว่าบุคคลผู้นั้นกำลังบอกความจริงหรือกำลังมีการโกหกอยู่ในขณะที่ตอบปัญหาในบางคำถาม เมื่อเข้าเครื่องจับเท็จจะมีการวางตัวรับสัญญาณไว้บนร่างกาย 4 – 6 จุด โดยเครื่องจับเท็จจะจับการเคลื่อนไหวและการขยับเขยื้อนทั้งหมดของผู้เข้ารับการทดสอบตลอดช่วงเวลาของการทดสอบผ่านทางตัวจับสัญญาณทั้งหมด และยังมีการบันทึกเสียงและวิดีทัศน์อีกด้วย เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อเป็นข้อมูลเสริม

การทำงานของเครื่องจับเท็จ

1. อัตราการหายใจ

กราฟ 2 เส้นจะจับการทำงานของปอด โดยใช้สายยางที่เติมอากาศไว้นำมารัดไว้รอบอกและช่องท้อง เมื่อรอบอกหรือท้องขยายอากาศในท่อดังกล่าวจะถูกเบียด แต่ถ้าเป็นอานาล็อกโพลีกราฟ ท่ออากาศที่ถูกแย่งที่ก็จะย่นเหมือนเวลาเราเล่นแอคคอร์เดียนที่พับเมื่อโดนเบียด และคลี่ตัวเมื่อโดนดึงขยาย และตัวสูบลมนี้ก็ติดอยู่กับแขนกล ที่ต่อกับปากกาเพื่อลากไปบนกระดาษตามแรงหายใจ ส่วนดิจิตอลโพลีกราฟก็ใช้ท่อจับการทำงานของปอดเช่นกัน แต่จะบรรจุเครื่องแปลงกำลัง (transducers) ไว้เพื่อเปลี่ยนพลังงานของอากาศที่ถูกเบียดให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า

2. ความดันโลหิต/อัตราการเต้นของหัวใจ

พันแถบวัดความดันโลหิตไว้รอบต้นแขน พร้อมกับต่อเข้ากับโพลีกราฟ ขณะที่เลือดสูบฉีดผ่านแขนก็จะเกิดเสียง การเปลี่ยนแปลงแรงดันเลือดทำให้เสียงไปแทนที่อากาศในหลอดที่เชื่อมต่อตัวสูบลมที่เป็นจีบเพื่อขยับปากกา ซึ่งถ้าในดิจิตอลโพลีกราฟก็ใช้หลักการเช่นเดียวกับอัตราการหายใจ

3. ความต้านทานไฟฟ้าของผิวหนัง (Galvanic skin resistance: GSR)

โดยทั่วไประบบจะวัดปริมาณเหงื่อที่ปลายนิ้ว เพราะที่ปลายนิ้วเป็นบริเวณที่มีรูมากที่สุดในร่างกาย และเป็นตำแหน่งที่สังเกตเหงื่อได้ง่าย คนเราเมื่ออยู่ในสถานการณ์กดดันแล้วจะมีเหงื่อออกมาผิดปกติ 

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องจับเท็จตรวจจับนี้ไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้หากผู้นั้นมีการโกหกจริง แต่ก็จะปรากฏการตอบสนองทางร่างกายอันเป็นสิ่งที่ปรากฏในคนทั่วไปขณะที่พยายามหลอกลวงผู้อื่น ด้วยการถามคำถามกดดันพิเศษขณะสอบสวนและตรวจสอบ ซึ่งมีผลต่อปฏิกิริยาทางร่างกาย ส่วนโพลีกราฟก็จะช่วยแสดงว่าพฤติกรรมเช่นนี้มีการโกหกอยู่หรือไม่

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment